Contact Us


Yidu Tongxin Precision Forging Co.,Ltd.

Address:No.9 Fazhan road Zhicheng town, Yidu city, Hubei province, China.                                         

Tel:+86-717-4665795

Fax:+86-717-4661091

Mobile:+86-18371798620

Email:sales@tongxinforging.com

Website:www.tongxinforging.com

Send Inquiry